Despre Revistă

Titlu: Studii şi Cercetări Juridice – Serie Nouă
Anul 1 (57), Nr.1/2012
 
Redactor şef: prof. univ. dr. Mircea DUŢU
 
Editura Academiei Române:
ISSN 2284 - 9394, ISSN-L 2284 - 9394 (tipărit)
ISSN 2972-211X, ISSN-L 2284-5427 (online)
 
 
Subiect: Revistă de Ştiinţe Juridice
 
Anul primei apariţii: 1956
 
Istoric:
(1956-1989) Studii şi Cercetări Juridice;
(1989 octombrie – 2011 decembrie) Studii de Drept Românesc  (nr. 34 – 56) - Serie Nouă  (II);
2012 – Studii şi Cercetări Juridice – Serie Nouă (III).
 
Periodicitate: trimestrială (nr.1: ianuarie – martie; nr.2: aprilie – iunie; nr.3: iulie – septembrie; nr.4: octombrie - decembrie);

Tipul publicaţiei: ştiinţifică /academică;

Limba de publicare: romană, engleză, franceză;

Indexare în baze de date internaţionale:
CEEOL
EBSCO
 
 
Web site: www.rscj.ro
Începând cu nr. 1 (57) din 2012, revista Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române revine la denumirea sa iniţială, cea de Studii şi Cercetări Juridice (SCJ) (Seria a III-a).
Arhiva revistei Studii de Drept Românesc o puteti consulta pe web site-ul www.rsdr.ro
 
Sediul redacţiei :
Institutul de Cercetari Juridice "Acad. Andrei Radulescu" al Academiei Romane
Casa Academiei, Corp B, et.IV, Calea 13 Septembrie nr.13, sectorul 5, BUCURESTI,
Tel. : 021.318.81.30, interior 2400; Fax : 021.318.24.53
e_mail: redactie@rscj.ro