SCJ Nr.3/2023

STUDII si CERCETARI JURIDICE
SERIE NOUA, Anul 12 (68) 2023
Nr.3/2023 (Iulie-Septembrie)

Coperta/Sumar - pdf

Editorial

Mircea Duțu, Criza cercetării științifice în domeniul dreptului și labirintul posibilității depășirii sale
DOI: https://doi.org/10.59277/SCJ.2023.3.01
 

Studii
Versavia Brutaru, Raul Alexandru Nestor,  Puncte de reper pe traseul redefinirii prescripției răspunderii penale în sistemul legislativ românesc (II)
DOI _Brutaru.V: https://doi.org/10.59277/SCJ.2023.3.02
DOI_Nestor.R : https://doi.org/10.59277/SCJ.2023.3.09
 

Evelina Oprina, Competența instanței de executare între schimbare de paradigmă, clarificare sau confuzie.

DOI : https://doi.org/10.59277/SCJ.2023.3.03

Cristina-Ioana Florescu, Soluționarea disputelor generate de progresul noilor tehnologii informaționale

DOI : http://doi.org/10.59277/SCJ.2023.3.04

Cosmin Santi, Dreptul de devoluțiune și instituția controlului judiciar în dreptul canonic

DOI: http://doi.org/10.59277/SCJ.2023.3.05

Mircea M. Duțu-Buzura, Dimensiuni politico-juridice ale acțiunii internaționale a Uniunii Europene privind protecția mediului și combaterea schimbării climatice.

DOI: http://doi.org/10.59277/SCJ.2023.3.06

Viața științifică
Ovidiu Predescu,  Premiul ONU pentru Drepturile Omului 2023 – O contribuție românească

DOI: http://doi.org/10.59277/SCJ.2023.3.07

Recenzii
Andrei Duțu-Buzura, C. Pomart, O. Dupéré (dir.), Changements climatiques, dérèglements juridiques ? Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie, Paris, 2023.

DOI : http://doi.org/ 10.59277/SCJ.2023.3.08