Cod etica

Norme privind Etica Publicării şi Bunele Practici ale Revistei

RESPECTAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ (a COPYRIGHT-ului):
Colegiul de Redacţie al revistei "Studii și Cercetări Juridice"  acordă o atenţie deosebită respectării normelor fundamentale privind protecţia drepturilor de proprietate intelectuală. Aceasta atât pentru protecţia autorilor noştri împotriva relelor practici de încălcare a copyright-ului, cât şi pentru protecţia cercetătorilor non-contributori contra încălcării drepturilor lor de proprietate intelectuală. În aceeaşi timp, autorii nu pot utiliza revista noastră pentru a publica informaţii contrare legii sau care violeaza ori încalcă drepturile altor persoane. Autorii manuscriselor înaintate redacţiei pentru a fi publicate în revistă trebuie să ţină seama de faptul că, prin însăşi trimiterea articolului, autorul declară implicit că articolul nu a mai fost publicat anterior în altă revistă academică sau nu a mai fost înaintat oricăror alte reviste pentru o analiză concurentă. Dacă o parte din articolul respectiv a mai fost publicată, autorul are datoria să comunice acest lucru redactiei revistei. Putem lua în considerare manuscrise care reprezintă versiuni substanţial revizuite şi actualizate ale unor articole publicate anterior, numai dacă versiunea anterioară este recunoscută şi menţionată în cadrul textului, ca atare. În acest sens, autorul are dreptul de a folosi această versiune anterioară numai dacă a primit permisiunea de la editorul care a publicat această versiune.

INACCEPTABILITATEA PLAGIATULUI ŞI A "FABRICĂRII" DE DATE
Colaboratorii revistei sunt rugaţi să nu ne predea manuscrise care includ un text, parţial sau integral care nu este menţionat că aparţine altor autori sau folosesc, în orice formă, texte ori date  din alte publicaţii ştiinţifice, fără referinţele de rigoare. Identificarea unor fragmente de text plagiate în cadrul unor manuscrise supuse redacţiei va elimina manuscrisul respectiv de la luarea sa în considerare. Autorul este responsabil pentru corectitudinea datelor si informaţiilor folosite in text. Fabricarea de date false descalifică manuscrisul respectiv, iar redacţia noastră va declina orice viitoare colaborare cu autori ale căror manuscrise au fost anterior respinse în mod justificat datorită plagiatului, producerii de date false sau altor forme asemănătoare de conduită non-etică.

PROBLEME PRIVIND DISCRIMINAREA:
Toţi colaboratorii revistei trebuie să fie conştienţi că revista noastră se opune oricărei forme de discriminare bazată pe sex, vârstă, rasă, naţionalitate, comvingeri religioase etc.  De aceea, noi refuzăm publicarea oricărui material care prezintă asemenea discriminări.

NOTE DE REFERINŢĂ ADECVATE:
Colegiul nostru de redacţie crede că enunţarea unor norme etice trebuie să fie însoţită de cele mai bune practici de publicare chiar în probleme care nu afectează direct asemenea norme etice, ci se referă mai precis la calitatea pregătirii şi publicării manuscrisului. Noi atragem în mod deosebit atenţia asupra necesităţii de a da referinţe depline şi corecte pentru toate sursele de informare folosite, astfel ca toţi cititorii să poată, dacă doresc, să identifice sursele originare ale referinţelor respective. În esenţă, formatul utilizat de "Studii si Cercetări Juridice" pentru referinţe bibliografice este consistent cu formatele uzuale folosite în practica  internaţională (ca, de pildă, formatul folosit în reviste publicate  de către Chicago University Press sau alte edituri comparabile).

RESPONSABILITATEA AUTORILOR:
Revista "Studii si Cercetari Juridice" pleacă de la premiza că autorii contributori poartă întreaga responsabilitate pentru enunţurile şi concluziile rezultate din constatările şi analizele efectuate. Autorii trebuie să  se asigure că au informat redacţia în legătură cu orice conflict de interese actual sau potenţial în care ar putea fi implicat articolul trimis spre publicare. Aceasta include, dar nu se limitează la ele, asemenea cazuri în care un autor urmăreşte să reprezinte interesele unui partid politic, companii private sau publice ori ale unui grup de interese. În asemenea cazuri, redacţia şi/sau referenţii revistei au dreptul de a cere potenţialului colaborator să facă cunoscută, în cadrul articolului, afilierea sa.