Comitetul de Referenti Stiintifici

COMITETUL DE REFERENŢI ŞTIINŢIFICI
Board of Scientific Reporters

 

prof. univ.dr. Mircea DUŢU, director al Institutului de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române; prof.univ.dr. Tudorel TOADER, Decan, Facultatea de Drept, Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi  - (Drept Penal şi  Procedură penală);prof.univ.dr. Jose Luis de la CUESTA Catedra de Drept penal, Universitatea del  Pais Vasco, Preşedinte al Asociaţiei Internaţionale de Drept penal;  prof. univ. dr. Smaranda ANGHENI,  decanul Facultăţii de Drept, Univesitatea „Titu Maiorescu” Bucureşti; conf. univ. dr. Flavius BAIAS, decanul facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti; prof.univ.dr. Joseph HUDAULT, Universitatea „Pantheon” Sorbona, Franţa;prof. univ.dr. Gheorghe BUTA, cercetator stiintific gr.I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române ;  lect. univ. dr. Bogdan PĂTRAŞCU, cercetător ştiinţific gr.II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române; prof. univ. dr.  Marilena ULIESCU, cercetător ştiinţific onorific, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române – (Drept civil şi Procedură civilă); Profesor emerit Michel PRIEUR, Universitatea din Limoges, Franţa – (Dreptul Mediului); prof.univ. Jacqueline MORAND-DEVILLER, decan de onoare al Facultăţii de drept a Universităţii Paris I (Panteon-Sorbona); prof. univ. dr. Dana TOFAN, cercetător ştiinţific gr.I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române – (Drept Administrativ); dr. Tudor AVRIGEANU, cercetător ştiinţific gr.II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române; prof.univ.dr. Vicenzo FERRARI, Universitatea Genova, Italia; prof.univ.dr. Enrico PATTARO, Universitatea din Bologna, Italia;  prof. univ. dr. Sofia POPESCU, cercetător ştiinţific onorific, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române – (Teoria generală a dreptului, Sociologie juridică şi Filosofia dreptului); lect.univ. dr. Ortansa BREZEANU, cercetător ştiinţific onorific, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române; prof. univ. dr. Rodica-Mihaela STĂNOIU, cercetător ştiinţific onorific, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române; prof.univ.dr. Denis SZABO, Universitatea din Montreal, Canada – (Criminologie); prof.univ.dr. Raluca MIGA-BEŞTELIU, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti; prof. univ. dr. Dumitra POPESCU  cercetător ştiinţific onorific, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române – (Drept Internaţional Public); prof. univ. dr. Raluca DIMITRIU, cercetător ştiinţific gr.I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române;  prof.univ.dr. Alexandru ŢICLEA, rector, Universitatea Ecologică din Bucureşti – (Dreptul Muncii); conf.univ.dr. Alexandrina ŞERBAN, cercetător ştiinţific gr.II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române; prof.univ.dr. Simina-Elena TĂNĂSESCU, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (Drept Constituţional); prof.univ.dr. Vlad CONSTANTINESCU, Universitatea „Robert Schumann, Centrul de studii internaţionale şi europene din Strasbourg, Franţa; prof. univ. dr. Mihai ŞANDRU, cercetător ştiinţific gr.II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române – (Drept European).