Nr.2/2012

STUDII si CERCETARI JURIDICE
SERIE NOUA
Anul 1 (57)

 

Nr.2/2012, aprilie-iunie 2012

 

                                                           SUMAR
 
                                                             Studii
Renaissance ecologique de la propriete agricole
Autor : Joseph HUDAULT

Download abstract
 
Tradiţia controlului constituţionalităţii legilor în România. Evoluţii, involuţii, perspective
Autor : Autor : Mircea DUŢU

Download abstract
 
Sistemul constituţional românesc post-decembrist
Autor : Alexandrina ŞERBAN

Download abstract

 
Stabilitate legislativă - condiţie sine qua non a statului de drept
Autor : Verginia VEDINAŞ

Download abstract
 
O nouă perspectivă în teoria actului administrativ (I)
Autor : Dana APOSTOL TOFAN

Download abstract

 
The ambivalence of imputatio. Natural law, legal positivism and crime structures in Europe
Autor: Tudor AVRIGEANU

Download abstract

 
Dreptul natural, justă măsură a drepturilor omului
Autor: Ioan HUMĂ

Download abstract

 
Glosă juridică asupra "comercialităţii"
Autor: Paul POPOVICI

Download abstract

 
Renunţarea la aplicarea pedpsei şi amânarea aplicării pedepsei potrivit Legii nr.286/2009
Autor: Versavia BRUTARU

Download abstract
 

                                                             Recenzii

"Cutuma în dreptul internaţional public", autor: Dr. Corina popescu, Editura S.C. Universul Juridic S.R.L., Bucureşti, 2012, 398 pagini (Dumitra Popescu) Download

                                                              Cronici

Simpozionul academic "Consumul şi dependenţa de droguri. Aspecte antropologice, juridice şi medico-sociale", Institutul de Cercetări Juridice "Acad.Andrei Rădulescu" şi Institutul de Antropologie "Francisc Rainer" ale Academiei Române, Bucureşti, 25 ianuarie 2012 (Aura Preda) Download

Conferinţa "Marea criminalitate în contextul globalizării",  Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al  Academiei Române şi Societatea Română de criminologie, Bucureşti, 16 martie 2012.  (Aura Preda) Download

 

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice "Ştiinţă şi Codificare în România", Institutul de cercetări Juridice "acad. Andrei Rădulescu" al Academiei Române, Bucureşti, 30 martie 2012. (Ion Ifrim)  Download