Politica editoriala

Revista Studii şi Cercetări Juridice este permanent deschisă pentru publicarea articolelor, studiilor, recenziilor, comentarii şi controverse din toate disciplinele ştiinţei juridice cât şi ale jurisprudenţei, axate pe subiecte ce urmăresc să informeze, la timp şi cât mai precis, pe jurişti asupra problemelor actuale ale ştiintelor juridice.

Comitetul de redacţie are dreptul de a respinge materialele lipsite de valoare ştiinţifică şi poate să solicite autorilor revizuirea textelor pentru a corespunde exigenţelor profesionale specifice revistei.

Materialele trimise redacţiei spre publicare nu pot face obiectul ofertei către alte publicaţii decât după primirea răspunsului negativ din partea redacţiei revistei Studii şi Cercetări Juridice ori după 5 luni de când s-a înregistrat materialul la redacţia revistei şi nu s-a primit un refuz de publicare.

Redacţia revistei Studii şi Cercetări Juridice publică articolele ce respectă standardele publicaţiilor ştiinţifice : nu au mai fost publicate în alte reviste sau cărţi, sunt originale, conţin date corecte, menţionează sursele datelor şi ale ideilor citate etc.

Responsabilitatea pentru originalitatea şi afirmaţiile enunţate în cuprinsul articolului revine, în întregime, autorului. În caz de plagiat, răspunderea (juridică şi deontologică) revine, în exclusivitate autorului care a săvârşit plagiatul.

Autorii sunt rugaţi să trimită materialele destinate publicării în format electronic, în fişiere *.doc., la adresa de e_mail:redactie@rscj.ro.De asemenea, materialele se pot trimite şi prin poştă sau pot fi predate personal la redacţie  pe suport de hârtie, însoţite obligatoriu de suport electronic (fişiere *.doc. pe CD). În ambele variante textele trebuie să coincidă în totalitate. Manuscrisele şi CD-urile predate la redacţie nu se restituie autorilor.

Solicităm autorilor să însoţească materialul pentru publicat de o foaie separată (Fişă de autor) care să cuprindă : Numele, Prenumele, titlul ştiinţific, funcţia, profesia, afilierea profesională şi datele de contact -  adresa de e_mail şi  numărul de telefon.

Toate drepturile aparţin Editurii Academiei Române. Autorii care trimit materiale către redacţie îşi declară implicit acordul cu publicarea în aceste condiţii.